Kontakt oss

Besøksadresse:

Fridtjof Nansens vei 14

0369 Oslo

 

Postadresse:

Pb 2092 Vika

0125 Oslo

 

E-post:

post@justiscert.no

 

Telefon (24/7/365):

+47 488 88 225

 

PGP nøkkel:
Last ned JustisCERT sin PGP nøkkel
 

SHA256: 6249A23FD4CC2BBF734904EF4A44
42CD998A45CABF6938426B12123415428C96

Fingerprint: 2DA2 E27A 5343 B327 
F2F6 AE79 B60F E10F 0D91 1441

 

Map