Logg inn og les beskyttet innhold

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
Identifisering
help_outline
Dette nettstedet bruker Getynet ID til identifisering ved innlogging og nettsiden er bygget på Getynet plattformen. En bruker kan ha tilgang til flere nettsteder eller tjenester med samme id. Getynet Innovation AS – www.getynet.com

Tjenester

I tråd med mandatet skal JustisCERT ha kapabilitet til å detektere, analysere, varsle, koordinere og håndtere alvorlige digitale hendelser i justissektoren, samt aktivt bidra gjennom ulike tiltak til å redusere sårbarheter i justissektoren. 

 

Basert på mandatet bidrar JustisCERT til å:

  •  Detektere og analysere alvorlige digitale hendelser 
  •  Koordinere og håndtere alvorlige digitale hendelser
  •  Forebygge alvorlige digitale hendelser mot justissektorens virksomheter og informasjon
  •  Samle inn trusselinformasjon og data
  •  Dele trussel og sårbarhetshetsinformasjon med aktuelle samarbeidspartnere
  •  Varsle i sektor og til NSM NorCERT
  •  Ha et oppdatert IKT-risikobilde i justissektoren
  •  Bidra aktivt gjennom ulike tiltak til å fjerne/redusere sårbarheter i justissektoren